Word Human Relief

WHR Hakkımızda

World Human Relief (WHR) diğer adıyla Dünya İnsani Dayanışma Derneği yoksulluk, hastalık, açlık,savaş ve felaket durumlarında insanların ihtiyaçlarını karşılamak, acılarını azaltmak; eğitim ve hayat koşullarını iyileştirici ve şiddeti önleyici çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kurumudur.

Yoksulluğun ve şiddetin eğitimle üstesinden gelinebileceği ve dünyanın değiştirilebileceği inancıyla toplumu bilinçlendirici kampanyalar gerçekleştiriyor, yoksul bölgelerde okullar yapıyor, çocuk istismarını ve evliliklerini önleyici eğitimler veriyoruz.

Sevgi dolu, barışçıl ve her daim umutları olan bir insanlık yaratma amacıyla din, dil, ırk, cinsiyet, sınıf ve politik görüş ayırt etmeksizin eşitlik ilkesiyle çalışıyoruz.

www.worldhumanrelief.org