1

İş Birlikçiler

World Human Relief koordinatörlüğünde 
Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans ile ortak program 

World Human Relief (WHR) 

www.worldhumanrelief.org

Doç. Dr. Ayten Zara 

ayten.zara@bilgi.edu.tr 

International Trauma Studies 

Program, New York 

www.itspnyc.org

Dr. Jack Saul 

jacksaul@mac.com 

İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı 

Yüksek Lisans Programı

https://www.bilgi.edu.tr/tr/akademik/lisansustu/travmaveafet/

 

Prof. Dr. Tamer Aker  

tamer.aker@bilgi.edu.tr 

Direktörden Mesaj

 Sevgili Meslektaşlarım, 

Türkiye geçmişi ve bugünü travmalarla dolu, sürekli şiddet ve mağduriyet üreten kırılgan bir coğrafyadır. Yarası sarılmamış travma mağduru azımsanmayacak kadar çoktur. Nefret, düşmanlık ve suçluluk duygularını bir kuşaktan ötekine aktaran zinciri kırabilmemiz için birbirinden güç alarak yenilgileri, kayıpları, matemi yeniden gözden geçirmeye, onarmaya ve iyileşmeye ihtiyacımız vardır.

Ancak doğası ve farklı gelişimsel dönemlerde yarattığı etkiler nedeniyle travmaya maruz kalmış insanlarla çalışmak nitelikli bilgi ve beceri gerektirir.

Bu vesileyle New York’ta 1997’den beri faaliyet gösteren International Trauma Studies Program ve Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle oluşturduğumuz bu Sertifika Programı, travmaya duyarlı bir toplum ve travmayla etkin bir biçimde çalışacak travma uzmanı yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bir diğer amacımız da Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezleri kurarak, şiddetin her türünü önleyici, travmayı tedavi edici programlar geliştirmek ve profesyonel kaynağı bir çatı altında toplamaktır.
Bu sertifika programı tarafından eğitilecek travma uzmanlarının ve kuracağımız merkezin travmatik olayları/sorunları tanıma/anlama/anlatma, mağdurların yaralarını sarma, onları onurlandırma gibi temel eksenlerinde çok kıymetli rolleri olacağına inanıyorum.

Ülkemizde ve dünyada mesleki alana, adaletli ve barışcıl bir yaşama katkıda bulunacağımdan dolayı çok heyecanlı ve mutluyum.


Yolumuz aydınlık olsun.
Ayten Zara 

Yönetim Ekibi

Program Direktörü

Ayten Zara

Program 2. Direktörü

Jack Saul

Program 3. Direktörü

Tamer Aker

Program Koordinatörü

Berna Aygün

Program Asistanları

Tuğçe Merve Aytaç & Sude Kılıç

Program İletişim Asistanları

Ezgi Yıldız & Kübra Dinç

Program Sekreterleri

Beyza Köseoğlu & Ecem Uysal

Program Eğitim Formatı: Bilgi Üniversitesi destekli çevrimiçi formatta yapılacaktır.

Program Başlıkları