Uluslararası Travma Programı

Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı ve 
New York Uluslararası Travma Çalışmaları Programı Ortaklığıyla

Sevgili Katılımcılar,

Türkiye geçmişi ve bugünü travmalarla dolu, sürekli şiddet ve mağduriyet üreten kırılgan bir coğrafyadır. Yarası sarılmamış travma mağduru azımsanmayacak kadar çoktur. Nefret, düşmanlık ve suçluluk duygularını bir kuşaktan ötekine aktaran zinciri kırabilmemiz için birbirinden güç alarak yenilgileri, kayıpları, matemi yeniden gözden geçirmeye, onarmaya ve iyileşmeye ihtiyacımız vardır.

Ancak doğası ve farklı gelişimsel dönemlerde yarattığı etkiler nedeniyle travmaya maruz kalmış insanlarla çalışmak nitelikli bilgi ve beceri gerektirir.

Bu vesileyle New York’ta 1997’den beri faaliyet gösteren International Trauma Studies Programı ve Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle oluşturduğumuz bu Sertifika Programı, travmaya duyarlı bir toplum ve travmayla etkin bir biçimde çalışacak travma uzmanı yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bir diğer amacımız da Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezleri kurarak, toplumsal şiddeti önleyici, travmayı tedavi edici etkin programları ve profesyonel kaynağı bir çatı altında toplamaktır.

Bu sertifika programı tarafından eğitilecek travma uzmanlarının ve kuracağımız merkezlerin travmatik olayları/sorunları tanıma/anlama/anlatma, mağdurların yaralarını sarma, onları onurlandırma gibi temel eksenlerinde çok kıymetli rolleri olacağına inanıyorum.

Ülkemizde ve Dünya’da mesleki alana, adaletli ve barışcıl bir yaşama katkıda bulunacağımdan dolayı çok heyecanlı ve mutluyum.

Yolumuz aydınlık ve barış olsun.

Ülkemize hayırlı olsun.

Ayten Zara

Program Direktörü

☀️

#UTÇSP #travma #travmaçalışmaları #worldhumanrelief #bilgiüniversitesi #ITS

Eğitmenlerimiz

Amacımız

Hedefimiz

Ülkemiz şiddet döngüsü bağlamında sürekli travma üreten, kırılgan bir coğrafyadır. Ciddi deprem riski altında yaşayan Türkiye’de, deprem travması tehdidi sürekli hale gelmiştir. Kadınlara ve çocuklara yönelik ev içinde ve sokakta uygulanan şiddet öteden beri oldukça ciddi bir sorundur. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik her tür şiddetin son yıllarda büyük artış gösterdiği görülmektedir.

Zamanında gerektiği gibi yüzleşilmemiş eski politik, etnik katliamlar yavaş yavaş toplumun gündemine girmekte ve ciddi sosyo-psikolojik sarsıntılara neden olmaktadır. Katledilenlerin çocukları ile torunları hala aramızda yaşamaktadır. Bu süreç onlar için yeniden travmaya uğrama ihtimalini barındıran bir süreç olmaktadır. Kuşaklararası travmaları besleyen en önemli duygu mağduriyet duygusudur. Kendilerini mağdur olarak gören gruplar tekrar mağdur olmamak için şiddeti kullanılarak yeni intikam alma döngüleri yaratırlar.  Bu döngü geniş kitlelerin çaresizlik, aşağılanma ve utanç duygularını paylaştıkları ‘zalime’ karşı ‘savaşan’ kolektif bir kimlik algısı oluşturup başka travmalar üretmeye başlamıştır. 

 

Kısaca Türkiye gibi geçmişi ve bugünü travmalarla dolu olan, travmaların sürekli üretildiği bir coğrafya da hem travma mağdurlarının sayısı hem de ihtiyaçları devasadır. Ancak travma mağdurları için var olan kaynaklar yeterli değildir. Boyuna travma üreten, kimi dezavantajlı/azınlık kesimlerini boyuna örseleyebilen ve örselediklerine de dönüp bakmayan bir toplumun barışı inşa etmesi ve dayanışma içinde hissetmesi mümkün değildir. Birey ve toplum kimliğinde onarımın sağlanması için birlikte birbirinden güç alarak yenilgileri, kayıpları, matemi yeniden gözden geçirmeye ihtiyacımız vardır. 

 

Bu sertifika programı tarafından eğitilecek travma uzmanlarının bireysel ve toplumsal düzlemde travmatik olayları/sorunları tanıma/anlama/anlatma, mağdurların yaralarını sarma, onları onurlandırma gibi temel eksenlerinde önemli ve değerli katkıları olacaktır.

  • Travma alanında çalışan veya çalışmak isteyen klinisyenlere ve klinisyen olmayanlara iç içe iki modül halinde, psikotravmatoloji alanının en yeni bilgileriyle donanmış bir eğitimin verilmesidir. Bu vesileyle travmalara ve travmaya maruz kalmış kişilere daha travma- duyarlı bir toplum yaklaşımı geliştirmek temel amaçlarımızdan biridir. 
  • Uluslararası standartlarda eğitilmiş travma uzmanları yetiştirmek ve Türkiye ve dünya ülkelerinde insanlığın yaşadığı felaketlere etkin bir şekilde cevap verebilecek ekipler oluşturmak.
  • Travma uzmanlarının eğitim, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini halkımıza götüreceği ilk Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezi’ni kurmak. Bu merkezde hedeflenen;   
  • Şiddet ve travmayı önleyici programlar geliştirmek,
  • Travma mağdurları ve ailelerine danışmanlık, rehabilitasyon hizmeti sağlamak,
  • Ulusal, uluslararası STK’lar ile çalışma ve araştırma ortaklıkları geliştirip yürütmek,
  • Kitlesel travmalarda yerel örgüt ve liderlere danışmanlık yapmak,
  • Kitlesel travmalarda travma-odaklı acil müdahaleler yapmak.