Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programı

Travma Programı Duyurusu - 1 (1)

İŞ BİRLİKÇİLER

World Human Relief koordinatörlüğünde 
Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans ile ortak program 

World Human Relief (WHR) 

www.worldhumanrelief.org

Doç. Dr. Ayten Zara 

ayten.zara@bilgi.edu.tr 

International Trauma Studies Program, New York 

www.itspnyc.org

Dr. Jack Saul 

jacksaul@mac.com 

İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı 

Yüksek Lisans Programı

https://www.bilgi.edu.tr/tr/akademik/lisansustu/travmaveafet/

Prof. Dr. Tamer Aker  

tamer.aker@bilgi.edu.tr 

Direktörden Mesaj

Sevgili Meslektaşlarım,

Türkiye geçmişi ve bugünü travmalarla dolu, sürekli şiddet ve mağduriyet üreten kırılgan bir coğrafyadır. Yarası sarılmamış travma mağduru azımsanmayacak kadar çoktur. Nefret, düşmanlık ve suçluluk duygularını bir kuşaktan ötekine aktaran zinciri kırabilmemiz için birbirinden güç alarak yenilgileri, kayıpları, matemi yeniden gözden geçirmeye, onarmaya ve iyileşmeye ihtiyacımız vardır.

Ancak doğası ve farklı gelişimsel dönemlerde yarattığı etkiler nedeniyle travmaya maruz kalmış insanlarla çalışmak nitelikli bilgi ve beceri gerektirir.

Bu vesileyle New York’ta 1997’den beri faaliyet gösteren International Trauma Studies Program ve Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle oluşturduğumuz bu Sertifika Programı, travmaya duyarlı bir toplum ve travmayla etkin bir biçimde çalışacak travma uzmanı yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bir diğer amacımız da Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezleri kurarak, şiddetin her türünü önleyici, travmayı tedavi edici programlar geliştirmek ve profesyonel kaynağı bir çatı altında toplamaktır.

Bu sertifika programı tarafından eğitilecek travma uzmanlarının ve kuracağımız merkezin travmatik olayları/sorunları tanıma/anlama/anlatma, mağdurların yaralarını sarma, onları onurlandırma gibi temel eksenlerinde çok kıymetli rolleri olacağına inanıyorum.

Ülkemizde ve Dünya’da mesleki alana, adaletli ve barışcıl bir yaşama katkıda bulunacağımdan dolayı çok heyecanlı ve mutluyum.

Yolumuz aydınlık olsun.


Ayten Zara

Yönetim Ekibi

Program Direktörü

Ayten Zara

Program 2. Direktörü

Jack Saul

Program 3. Direktörü

Tamer Aker

Program Genel Koordinatörü

Berna Aygün

Program Koordinatörleri

Tuğçe Merve Aytaç & Ezgi Yıldız

Program İletişim Asistanları

Ceren Şavk & İsmail İnan

Program Sekreterleri

Armağan Meşhur & Ayten Cerrah

Program Eğitim Formatı: Bilgi Üniversitesi destekli çevrimiçi formatta yapılacaktır.

Program Başlıkları