KATILIMCILAR VE KATILIM KOŞULLARI

1.Temel Düzey Sertifika Programı Kontenjanı: 70 katılım

Bu düzey temel ilişki ve aile çalışmaları eğitimini kapsamaktadır. Haftada 3 saat ile 10 hafta boyunca gerçekleştirilmesi tasarlanmıştır. Toplamda 30 saatlik bir eğitim programıdır. Temel Düzey programına ilişki ve aile dinamikleri psikolojisi ve temel müdahaleler üzerinde bilgi sahibi olmak isteyen herkes katılabilir.  

2. Klinik Düzey Sertifika Programı Kontenjanı: 35 katılım+ 10 Burslu

Bu düzey, sadece ilişki ve aile sorunlarıyla çalışmak isteyen uzmanlara beceri kazandırma eğitimlerini kapsamaktadır. Yoğunlaştırılmış UİADS Programı, 3 Temel Düzey atölyesi, 10 Klinik Düzey atölyesi ve 4 haftalık 2 saatlik ücretsiz Vaka Tartışma/Süpervizyon Atölyeleriyle toplamda 17 haftalık 47 saatlik bir programdır. Klinik Düzey programına yüksek lisans öğrencileri, uzman klinik psikologlar, uzman psikolojik danışmanlar, psikiyatristler, psikiyatrik hemşireler ve psikoterapistler katılabilir. 

3.Uluslararası Atölyeler Sertifika Programı Kontenjanı:  Katılım sayısı için herhangi bir kota belirlenmemiştir.

Eğitim dili ingilizcedir. İngilizce bilmeyen ve katılım göstermek isteyen katılımcılar için eşzamanlı İngilizce-Türkçe tercüme seçeneği sunulacaktır. Bu düzey 1 Temel Düzey atölyesi, 4 Klinik Düzey atölyesi olmak üzere toplamda 5 haftalık 15 saatlik bir programdır.

(İlişki ve aile çalışmaları ile ilgili çalışmalar yapan ve yapmak isteyen, İngilizce bilen uluslararası çalışanlar da dahil herkese açıktır.) 

4. E-Group: Bu eğitim toplantılarına ek olarak bütün eğitimcilerin ve katılımcıların dahil olduğu bir e-grup program süresince bir tartışma/paylaşım platformu olarak işlev görecektir.

5. Burslu Katılımcılar: Klinik düzey için burslu katılımcı başvurusu alınacaktır, Temel Düzey için burs imkânı sunulmayacaktır.

Burs imkânı sağlanacak katılımcılar belirlenirken; kırsal bölgede ve STK bünyesinde aktif çalışan başvurulara öncelik verilecektir.

Burslu katılımcılarımızdan WHR bünyesinde çocuk, yetişkin ve ailelere 1 yıl boyunca ücretsiz aile/ilişki danışmanlığı yükümlülüğüne sahip olmaları beklenmektedir.

6. Sertifika: Katılımcıların sertifika alabilmeleri için oturumlara eksiksiz katılım göstermeleri gerekmektedir.

BURS İMKÂNLARI VE KOŞULLARI *

DÜZEY

KONTENJAN

KOŞUL

YÜKÜMLÜLÜK

Klinik Düzey

10 Katılımcı

Kırsal bölgede ve STK bünyesinde aktif çalışan başvurulara öncelik verilecektir.

Burslu katılımcılarımızdan WHR bünyesinde çocuk, yetişkin ve ailelere 1 yıl boyunca ücretsiz aile/ilişki danışmanlığı yükümlülüğüne sahip olmaları beklenmektedir.

DÜZEYKONTEN-
JAN
KOŞULYÜKÜM-
LÜLÜK

Klinik Düzey

10 KatılımcıKırsal bölgede ve STK bünyesinde aktif çalışan başvurulara öncelik verilecektir.Burslu katılımcılarımızdan WHR bünyesinde çocuk, yetişkin ve ailelere 1 yıl boyunca ücretsiz aile/ilişki danışmanlığı yükümlülüğüne sahip olmaları beklenmektedir.
*Klinik Düzey dışındaki modüller için burs imkânı sağlanmayacaktır.