DUYURULAR

World Human Relief - İş İlanları

Yarı zamanlı olarak toplam 85,5 gün çalışacaktır. (Çalışma programı karşılıklı olarak netleştirilecektir.)

Sorumluluklar:
- “Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programı (UTÇSP)” ve “Gençlerin İyi Halinin Desteklenmesine Yönelik Psikososyal Müdahaleler ve Farkındalık Artırma Eğitimleri” eğitim programlarının içerik ve başlıklarının hazırlanması ve planlanması
- Programların yürütülmesini denetleme Yönetim ekibine geri bildirim sağlamak Makro düzeyde karar verme

Aranan Nitelikler:
- Psikoloji veya benzeri herhangi bir alanda doktora programı tamamlamış olmak veya bir psikiyatri uzmanı olmak
- Eğitim programlarını kaliteli bir şekilde hazırlamak için travma ve psikososyal müdahaleler alanında yeterli akademik ve mesleki denetim:
- En az 5 yıllık akademik deneyim: Ya araştırmacı (en az 2 araştırma temelli makale) ya da öğretim görevlisi olarak, tercihen her ikisi de
- Minimum 5 yıllık mesleki deneyim: Klinik veya saha çalışması bağlamında (MHPSS/PSS) travma ile çalışmış olmak, her ikisinde de çalışmış olmak tercih sebebidir.
- Programla ilgili riskleri tespit edebilmek ve bunlarla mücadele edebilmek için benzer eğitim programlarını yönetme konusunda en az 1 yıl deneyim.
- Organizasyon ekibine yapıcı geri bildirim sağlayabilme becerisi.
- Tercihen WHR'nin eğitim programı formatı ve standartları konusunda bilgili
Yarı zamanlı olarak toplam 84 gün çalışacaktır. (Çalışma programı karşılıklı olarak netleştirilecektir.)

Sorumluluklar:
- Eğitim programlarının yurt içinde faaliyet gösteren eğitmenlerinin seçimi ve koordinasyonu
- Programların organizasyon ekibini koordine etmek
- Programlar dahilinde kriz durumlarını çözme ve yönetme
- “Program ve Eğitim Danışmanı” ile koordineli olarak programların yürütülmesi ve denetimini sağlamak
- Programların ekibiyle düzenli olarak değerlendirme toplantıları düzenlemek
- Proje ekibi ile koordineli olarak kararlı aksiyon almak

Aranan Nitelikler:
- Psikoloji, sosyal bilimler veya benzeri alanlarda bir lisans programını tamamlamış olmak
- Yurt içinde faaliyet gösteren nitelikli eğitmenler seçebilmek için travma alanında yer alan uzmanların çalışmaları konusunda bilgi sahibi olmak
- STK'larda ekipleri koordine etme konusunda en az 2 yıl deneyim
- Problem çözme ve kriz yönetimi becerileri
- Organizasyon/koordinasyon becerileri
- Proje ekibi ile koordineli olarak kararlı aksiyon alabilme
- Tercihen WHR'nin eğitim programı formatı ve standartları hakkında bilgi sahibi olmak
Yarı zamanlı olarak toplam 4,5 gün çalışacaktır. (Çalışma programı karşılıklı olarak netleştirilecektir.)

Sorumluluklar:
- ITSCP için ITSP kalite standartlarının karşılandığının denetlemek ve bu doğrultuda eksikleri tespit etmek
- Bu denetimlerin raporlanması ve Program ve Eğitim Danışmanı ve Partnerlik ve Yürütücü Danışmanına iletilmesi
- Programın uluslararası alanlarda çalışan eğitmenlerinin seçimi, programlanması ve koordinasyonu

Aranan Nitelikler:
- Psikoloji, sosyal bilimler veya benzeri alanlarda bir lisans programını tamamlamış olmak
- ITSP koordinasyonunda en az 2 yıl deneyimli olmak
- ITSP kalite standartları konusunda bilgi sahibi olmak
- Nitelikli uluslararası eğitmenler seçebilmek için travma alanında uzmanların çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak
Yarı zamanlı olarak toplam 40 gün çalışacaktır. (Çalışma programı karşılıklı olarak netleştirilecektir.)

Sorumluluklar:
- UTÇSP Temel düzeyin koordinasyonunda aktif rol almak
- Salı günleri temel seviye eğitim oturumların yönetimini sağlamak
- Programın temel düzeyine ilişkin faaliyet ve değerlendirme raporlarının hazırlanması

Aranan Nitelikler:
- Psikoloji, sosyal bilimler veya benzeri alanlarda bir lisans programını tamamlamış olmak
- Eğitim oturumu koordinasyonu konusunda en az 1 yıl deneyim
- Eğitim oturumlarını yönetme etme becerisi
- İyi iletişim ve diksiyon becerileri
- Faaliyet ve değerlendirme raporları hazırlama deneyimi
- MS Office programlarına hâkim
Yarı zamanlı olarak toplam 40 gün çalışacaktır. . (Çalışma programı karşılıklı olarak netleştirilecektir.)

Sorumluluklar:
- UTÇSP Klinik düzeyin koordinasyonunda aktif rol almak
- Salı günleri temel seviye eğitim oturumlarının yönetimini sağlamak
- Programın temel düzeyine ilişkin faaliyet ve değerlendirme raporlarının hazırlanması

Aranan Nitelikler:
- Psikoloji, sosyal bilimler veya benzeri alanlarda bir lisans programını tamamlamış olmak
- Eğitim oturumu koordinasyonu konusunda en az 1 yıl deneyim
- Eğitim oturumlarını yönetme etme becerisi
- İyi iletişim becerileri, diksiyon
- Faaliyet ve değerlendirme raporları hazırlama deneyimi
- MS Office programlarına hâkim
Yarı zamanlı olarak toplam 48 gün çalışacaktır. (Çalışma programı karşılıklı olarak netleştirilecektir.)

Sorumluluklar:
- Eğitim oturumlarında teknik destek sağlanması (katılımcılar, eğitmenler vb. için teknik problem çözme)
- Katılımcıların katılım takibinin yapılması ve raporlanması

Aranan Nitelikler:
- Psikoloji, sosyal bilimler veya benzeri alanlarda bir lisans programını tamamlamış olmak
- Zoom gibi çevrimiçi iletişim platformları hakkında bilgi sahibi
- Çevrimiçi ortamlarda teknik destek sağlama konusunda en az 1 yıl deneyim
- Problem çözme yetenekleri
- MS Office programlarına hâkim