Birlikte inşa edebiliriz.


World Human Relief (WHR) diğer adıyla Dünya İnsani Dayanışma Derneği kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kurumudur.

Barışçıl bir insanlık amacıyla din, dil, ırk, cinsiyet, sınıf ve politik görüş ayırt etmeksizin eşitlik ilkesiyle yoksulluk, hastalık, açlık, savaş ve felaket durumlarında insanların ihtiyaçlarını karşılamaya, acılarını azaltmaya; şiddetin her türünü önlemeye, dezavantajlı bölgelerde eğitim ve hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışır


Sayılarla WHR...

Yaptığımız çalışmaların sayısal bir değeri elbette var. Ancak yapabileceklerimiz çok daha fazlası.

16412 km

Projelerimizin peşinde yaptığımız yol sayısı

2450000 kişi

Yüreğine dokunduğumuz insanlar


1917 Gün

Projelerimizde geçirdiğimiz gün sayısı

“Acının karşısında bir mum yak
Güneş gibi yükselirsin…”


Sizler de güneş olmak ve destek olmak ister misiniz? "
 

Karanlığı Arala Kısa Film / Birlikte Çocuk Cinsel İstismarını Önleyebiliriz

 

whr@worldhumanrelief.org