Prof. Dr. Tamer Aker

1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimi tamamlayan Tamer Aker, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonucunda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikiyatri uzmanlık eğitimine başladı. 1996 yılında Psikiyatri Uzmanı, 2000 yılında ise Psikiyatri Doçenti unvanlarını aldı. 2002 yılında meslekteki ikinci görev yeri olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalına geçti. 2003-2006 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. 2004’de Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Psikiyatri AD’da Ruhsal Travma Yüksek Lisansı’nı YÖK onayı ile başlatmıştır. 2004’den bu yana sürdürülen Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları’nın başlatıcısı ve kongre başkanı olarak yer almıştır. Aynı üniversitede Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığı ile yine Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri AD Ruhsal Travma Yüksek Lisans Programı’nın yöneticiliğini yapmış olup doktora programının kurucu öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 

2006 yılında psikiyatri profesörü ünvanını almıştır. 2006 yılında Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB)’ni kurmuş, halen APHB’nin yürütme kurulu üyesidir. APHB’nin Van Erciş Depremleri ve Soma Maden Faciası destek programı gibi müdahale programlarını yürüten kurulda yer almıştır. Pakistan, Banda Aceh – Endonezya, Sri Lanka, Bosna Hersek gibi ülkelerde afet sonrası ruh sağlığı çalışmaları yapmıştır. Pakistan’da yeterlilik geliştirme çalışma ve projeleri başlatmış ve bir travma merkezinin kurulmasına öncülük etmiştir. Bu bölgelerde eğitim toplantılarına katılmıştır. 

Türkiye Psikiyatri Derneği, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliğini ve Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Derneği kurucu üyesidir. Travma ve Afet Çalışmalarını dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’de yürütmüştür. 

Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı yüksek lisans programının koordinatörüdür. Kurucu ortağı olduğu Davranış ve Toplum Bilimleri Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde (demterapi) psikiyatrist ve psikoterapist olarak çalışmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Unicef, Spark, Kızılay, Ilo gibi kurumlarda mülteci ruh sağlığı projelerinde eğitici ve proje koordinatörü olarak çalışmaya devam etmektedir.