Prof. Dr. Özlem Karaırmak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında lisans derecesini 1997 yılında almıştır. Deprem deneyimi geçirmiş çocukların korkularını azaltmak üzere bir grupla psikolojik danışma programının etkililiğinin sınandığı yüksek lisans tezini 2001 yılında tamamlamıştır. Depreme maruz kalmış yetişkinlerde psikolojik sağlamlık değişkenini açıklayan kuramsal bir modelin önerildiği doktora çalışmasını 2007 yılında bitirmiştir. Son beş yıldan beri Bahçeşehir Üniversitesi PDR Anabilim Dalı’nda psikolojik danışman eğitimcisi olarak çalışmalarına devam etmekte olup PDR Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Araştırma ilgi alanlarını psikolojik sağlamlık, psikolojik danışmada metafor kullanımı, varoluşçu yaklaşım ve tinsellik, krize müdahale, doğal afetlerin psikolojik etkileri ve travmatik belirtiler oluşturmaktadır. Çeşitli platformlarda travma konusunda seminerler ve eğitimler vermektedir.