Prof. Dr. Önder Kavakçı (MD)

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesinde psikiyatri eğitimini tamamladı. 2008-20018 yıl arı arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 

Halen İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanıdır. Başlıca çalışma alanları arasında travma ile ilişkili bozukluklar, psikosomatik bozukluklar, travma terapileri, gebelik ve doğumla ilişkili bozukluklar sayılabilir. Gebelik bulantı kusmasının tedavisi için bir protokol geliştirmiştir. Ruhsal travma tedavisi için EMDR adlı bir kitabı vardır. 

Beden Kayıt Tutar, EMDR Alet Çantası: Karmaşık Travma ve Disosiyasyon Teorisi ve Tedavisi adlı kitapların çeviri editörlerindendir. Halen travma terapisi alanında çeşitli kitapların Türkçe’ye kazandırılması için çalışmaktadır. Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği kurucularındandır ve Yönetim Kurulu üyesidir. EMDR Derneği Yayın Kurulu başkanıdır. Ulusal ve uluslar arası çok sayıda yayını vardır.