Dr. Jack Saul (PdH)

New York’ta bulunan, araştırma ve eğitim odaklı Uluslararası Travma Çalışmaları Programı’nın (ITSP) kurucu direktörüdür. ITSP aile ve toplumda travmatik olaylara maruz kalmış veya tehdit edilmiş bireylerin doğal direncini ve başa çıkma becerilerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. 

Jack Saul, New York Üniversitesi Tıp Fakültesi- Psikiyatri Bölümü, New School for Social Research, Clinical Psychology Program ve Columbia University, Mailman School of Public Health fakültelerinde görev yapmıştır. Bir psikolog ve aile terapisti olarak, hem NYC’de hem de yurtdışında yaşayan, felakete, savaşa, işkenceye ve siyasi şiddete maruz kalan popülasyonlar için sayısız programlar düzenledi. Toplum temelli ruh sağlığı ve psikososyal destek konusundaki acil durum deneyimleri şunları içerir: 

● NYC Sağlık Bakanlığı ve Zihinsel Hijyen Projesi Özgürlük için Post 9/11 Aşağı Manhattan Ruh Sağlığı Koordinasyon grubunu yönetme

 ● 9/11 Şehir Merkezi Toplum Kaynak Projesi’ni yönetme- FEMA tarafından finanse edilen topluluk dayanıklılığı için tanıtım projesi 

● Kosova Aile Meslek Eğitimi Projesi üyesi- Kosova’da savaş sonrası aile ve toplum dayanıklılığına dayalı ruh sağlığı sisteminin kurulmasına yardımcı oldu 

● Yürütme Komitesi üyesi ve Uluslararası Göç Örgütü’nün Toplum Temelli Ruh Sağlığı ve Acil Durumlarda Psikososyal Müdahale El Kitabı’nın ortak yazarı. 

● Toronto Halk Sağlığı Departmanı ile SARS salgınına karşı toplumun katılımı ve EBOLA virüsüyle savaş için hazırlık olarak NYC Sağlık ve Zihinsel Hijyen Bölümü ile birlikte çalışma 

● Associated Press, Human Rights Watch ve diğerleri gibi kuruluşlara travmatik ve stresli olaylara karşı stres ve dayanıklılık programlarının geliştirilmesi konusunda danışmanlık 

● COVID için ruh sağlığı uzmanları, sosyal bilimciler, aktivistler, teknoloji uzmanları ve sanatçıları içeren disiplinler arası bir akıl sağlığı yanıt ağı düzenledi,

 Dr. Saul bu çalışması hakkında Collective Trauma, Collective Healing: Promoting Community Resilience in the Aftermath of Disaster (Routledge, 2013) kitabında yazmıştır. Şu anda, askeri gazilerin, savaş muhabirlerinin ve Afganistan ve Irak’taki son savaşlara katılan diğerlerinin seslerini içeren bir araştırma ve interaktif sanat çalışması olan Moral Injuries of War’ı yönetiyor.