Dr. Hivren Özkol Cop (PhD)

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Daha sonra ABD`de University of New Haven`da yüksek lisans eğitimimi tamamladı.

Yüksek lisans süresince araştırma ve öğretim görevliliği yapt ve çeşitli projelerde çalıştı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji doktora programından mezun oldu. ABD’ye giderek Boston’da psikoloji alanının günümüzdeki öncülerinden Bessel van der Kolk`un yöneticisi olduğu The Trauma Center at JRI`da, yetişkin terapisinin farklı yaklaşımlarını kapsayan ve travma, disosiasyon gibi özel alanları da içeren bir eğitim sürecinden geçti. Aynı merkezde yetişkin terapisi üzerine düzenli olarak süpervizyon(klinik danışmanlık) aldı ve terapist ve araştırmacı olarak çalışmaya devam etti. 

Ayrıca, Boston`da bir yıl süresince Childrens` Hospital`da `fellow` olarak LEND programına katıldı. LEND programı kapsamında Boston’da gelişimsel sorunlarla ilgili farkındalığın arttırılmasına yönelik radyo programı hazırladı. İstanbul’da yetişkinlere yönelik psikoterapist olarak çalışmakta, üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler ve meslektaşlara ve organizasyonlara yönelik süpervizyon ve eğitimler vermektedir. Ayrıca insani yardım alanında çalışan uluslararası kuruluşlara eğitim ve danışmanlık vermektedir.