Dr. Ezgi Denizel Güven (PdH)

2002 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünden lisans derecesi, 2008 yılında Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.’dan yüksek lisans derecesi almıştır. 2019 yılında Ege Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.’dan “Yetişkinlerde Travma Sonrası Gelişmenin Yordanması: Soma Maden Kazası Örneği” konulu tez çalışmasıyla doktora derecesini almıştır. 

2004- 2010 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde akademisyen olarak çalışıştır. 2010 yılında İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çeşitli kurum ve okullarda psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yaptığı yıllarda çalıştığı ilçelerde travma ve krize müdahale ekiplerinde çalışmış ve il bünyesinde okullarda yaşanan travmatik olaylara müdahalelerde bulunmuştur. 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığındaki görevinden kendi isteğiyle ayrılmıştır. Halen bir özel eğitim kurumunda psikolojik danışman olarak çocuklarla ve ailelerle birebir çalışmalarına, çocuk, ergen ve ailelerle bireysel terapilerine devam etmektedir. Travma ile ilk kez 1999 Marmara Depremi sonrası TPD bünyesinde gerçekleşen psikososyal müdahale çalışmalarına gönüllü olarak katılarak başlamış, sonrasında yaşanan farklı doğal afet çalışmalarına katılmıştır. 2014 yılında Soma Maden Faciası sonrasında gerçekleştirilen çalışmalara katılarak İzmir’in Kınık ilçesinde görev almıştır. TPD İzmir çatısı altında Soma’da gerçekleştirilen çalışmalara destek vermiştir. Dava sürecinde Soma’da yakınlarını kaybeden ailelere destek vermeye devam etmiştir. 

2019 yılında Pegem Yayıncılık tarafından yayınlanan “Travma Psikolojik Danışmanlığı” kitabında “Travma Sonrası Gelişme ve Psikolojik Sağlamlık” konusunda bölüm yazarlığı yapmıştır. 2020 yılında yine Pegem Yayıncılık tarafından yayınlanan “Çocuk Ergen Ruh Sağlığı: Davranış Bozukluklarında Tanılama ve Tedavi Yaklaşımları” kitabında Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Bozuklukları bölümünü yazmıştır. EMDR terapisti olarak travma iyileştirme ekibinde gönüllü çalışmalarına devam etmektedir. 2019 yılında WHR bünyesinde “bir şey söyleyin” hareketinde gönüllü çalışmalar gerçekleştirmiştir. WHR ile çalışmalarına devam etmektedir. 2019 yılından itibaren görev yaptığı okulda Psiko-sağlam Okul projesini başlatmış ve bu konuda çeşitli üniversite ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan psikolojik danışmanlara seminerler vermiştir. Psikolojik sağlamlığın erken çocukluk döneminden itibaren bütünsel bir anlayış çerçevesinde kazandırılan bir beceri olduğuna inanan Güven bu konudaki çalışmalarına devam etmektedir.