Dr. Çiğdem Yumbul (PdH)

Üsküdar Amerikan Lisesi’ni bitirdikten sonra, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden
mezun olmuştur. 2005-2006 yıllarında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde (DBE) Mesleğe
Hazırlık ve Staj Programı’nı tamamlamış ve Emre Konuk’un asistanı olarak çalışmıştır. Aile
terapileri ve travma müdahaleleri ile bu dönemde tanışmış, EMDR (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing) Düzey I ve II eğitimlerini tamamlamıştır. DBE’de
yürütülen ‘Evliliğe Hazırlık Projesi’ ve ‘Sporda Performans Değerlendirme ve Geliştirme’
projelerinde yer almıştır.


2006-2008 yıllarında ABD’de Northwestern Üniversitesi’nde Çift ve Aile Terapisi Master
eğitimini tamamlamıştır. Bu dönemde ‘Yaygın Kaygı Bozukluğu Yaşayan Çiftlerde İlişki
Problemleri’ başlıkla araştırma projesinde çalışmış ve Northwestern Üniversitesi Aile Enstitüsü
Kliniği’nde psikoterapist olarak görev almıştır.


2009-2011 yıllarında Psikoloji İstanbul Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık merkezinde uzman
psikolog olarak çalışmış, merkezin düzenlediği eğitimler, bilimsel araştırmalar ve staj
programında görev almıştır. Bu süreçte Gottman Çift Terapisi Düzey I, II ve III eğitimlerini
tamamlamıştır. Istanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Klinik Psikoterapi Birimi’nde
Prof. Dr.Vedat Şar ile ‘Dissosiyatif Bozukluklar Araştırma ve Tedavi Programı’nda çalışmıştır.
2011 yılında ABD’de Minnesota Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Doktora programına
başlamıştır. Doktora programı sürecinde toplumsal travmaların aile ilişkileri üzerine etkisini
incelemiş, çeşitli kliniklerde madde bağımlılığı ve dezavantajlı gruplarla travma ve aile eksenli
psikoterapi çalışmalarında bulunmuştur. 2014 yılında Türkiye’ye dönmüş ve Soma maden
faciasından etkilenen ailelere yerinde psikososyal destek sunmak için oluşturulan Afetlerde
Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) Soma Dayanışma Ağı projesinde proje koordinatörü
olarak çalışmıştır. 2014-2015 yıllarında Soma ve Dursunbey Psikososyal Destek
Merkez’lerinde görev aldıktan sonra İstanbul’a dönmüştür. Türk Psikologlar Derneği Travma
Birimi’nde yürütülen çalışmalarda görev almakta çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans
dersleri vermektedir.


Uygulamalarında ekolojik bir yaklaşım benimsemekte ve Aile Terapisi ve EMDR Terapisi
kullanmaktadır. Başta bireysel ve toplumsal travmalar, travma sonrası stres bozukluğu ve
kompleks travma, depresyon, anksiyete bozuklukları ve çift-aile problemleri olmak üzere diğer
problem alanlarında çalışmaktadır.