Doç. Dr. Ersin Uygun (MD)

2011 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve hemen sonrasında psikiyatri ihtisasına başlamıştır. 2012 yılında çalışmaya başladığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden 2020yılında ayrılmıştır. 

Aynı zamanda 2017-2020 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesìnde yarı zamanlı öğretim üyeliği yapan Ersin Uygun 2020 yılı başında Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programında tam zamanlı Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. 

Doç. Dr. Ersin Uygun, Ruhsal Travma alanında çalışan bir klinisyen ve akademisyen olarak, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), UNİCEF ve SPARK başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş tarafından desteklenen, psikososyal destek personeline yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve daha sonrasında saha süpervizyonlarını içeren çok sayıda araştırma, geliştirme, uygulama ve değerlendirme projesinde çalışmıştır.

 Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütünün geliştirmiş olduğu iki önemli psikososyal müdahale aracı olan “Sorun Yönetimi ve fazlası (Problem Management plus)`ìlè`Kendine Yardım ve fazlası (Self-Help plus)`èğitimlerini Amsterdam ve Verona da almış, her iki grup terapi modülünün eğitmeni ve aynı zamanda süpervizörüdür. Dr. Uygunun, Ruhsal Travma ve Göçmen Ruh Sağlığı temel olarak farklı konularda 15 ten fazla araştırması, Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş 45ìn üzerinde bildirisi ve alanla ilgili kitap bölümleri bulunmaktadır.