Doç. Dr. Banu Yılmaz (PdH)

Banu Yılmaz 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu; uzmanlık eğitimini Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalında 2001 yılında, doktora eğitimini aynı anabilim dalında 2006 yılında tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde 1999 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve 2007 yılında yardımcı doçent kadrosuna atandı. TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı çerçevesinde 2008 yılında 6 ay süre ile İngiltere Robert Gordon Üniversitesi Travma Araştırmaları Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu ve 2012 yılında doçent oldu. 

Lisansüstü eğitiminden itibaren ağırlolarak çalıştığı ruhsal travma alanında çeşitli uluslararası ve ulusal projelerde görev yapan Banu Yılmaz, pek çok sivil toplum kuruluşu ve resmi kuruma yönelik olarak psikolojik travma alanında çeşitli eğitim, seminer, süpervizyon ve danışmanlık hizmetleri yürüttü. Ruhsal travma alanında afetler, terör, göç, şiddet gibi doğa olayları ve insan eliyle yaratılan travmaların psikososyal sonuçları kapsamında yaptığı bilimsel araştırmalar ve alan çalışmalarının yanı sıra, yetişkin psikopatolojisi, erken dönem uyum bozucu şemalar, ebeveyn duygusal erişilebilirliği ve duygu düzenleme konularını ele alan araştırmaları vardır.

 Türk Psikologlar Derneği’nin üç yönetim döneminde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Banu Yılmaz, 2015 yılından bu yana Türk Psikologlar Derneği temsilcisi olarak Avrupa Psikologlar Birliği Federasyonu (EFPA) Afet, Kriz ve Travma Psikolojisi Daimi Komitesi Üyesidir. 

 

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirinin imzacılarından olduğu için, 7 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan 686 sayılı KHK ile üniversitedeki görevinden ihraç edildi.