Mardin Mazıdağı bölgesi kan davalarının ve erken yaşta evliliklerin sıkça görüldüğü bir yerleşim bölgesidir. Bölgede şiddet ve istismar vakalarının yoğun olarak görülmesinin altında, bölgenin geleneksel ataerkil yapısının yanı sıra dini inançların, etnik ve kültürel yapıların da etkileri bulunmaktadır. Projenin öncelikli amaçlarından biri, psikososyal destek çalışmaları aracılığıyla çocuklara kendi haklarını öğrenmeye, kendilerini cinsel şiddetten korumaya, duygularını ifade edebilmeye ve sorun çözmeye yönelik beceri kazandırmaktır. Köylerde inşa ettiğimiz Ömürlü ve Yücebağ Köy İlkokulları çocukların eğitime ulaşılabilirliği arttırılmış, bu destekle ve ailelere verilen eğitimle erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesine çalışılmıştır.

Erken yaş evliliklerinin, çocuğa yönelik şiddet olgularının sıklıkla görülmesinin altında yatan sebeplerden biri ebeveynlerin okuryazar olmaması ve konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olamamalarıdır. Yöre halkının toplumsal cinsiyete dayalı algısına, çatışma çözmeye ve okuma yazma öğrenmeye yönelik çalışmalar projenin başarıyla sonuçlanmasını sağlamıştır.

Ömürlü Köyünde 3 sınıflı, 2 tuvaleti; Yücebağ Köyünde ise 2 sınıflı, 1 okuma odası, 1 öğretmen odası ve 2 tuvale olan okul binaları Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) kriterlerine uygun olarak tamamlanmıştır. Ayrıca, okul iç mobilyaları (sıra, sandalye ve tahta gibi) MEB tarafından karşılanırken, öğrencilerin tüm eğitim ihtiyaçları (kütüphane, anasınıfı materyalleri, kırtasiye, çanta) WHR tarafından temin edilmiştir.

Konum

Ömürlü ve Yücebağ Köyleri

Tarih

Haziran - Temmuz 2019

 

Proje Direktörü

Ayten Zara

Proje Ortakları:

Us'lu İnsan, Deniz-66.