Mali Raporlar

DÜNYA İNSANİ DAYANIŞMA DERNEĞİ
2020 BEYANNAME

World Human Relief
Dernek Üye Listesi

WHR Bağışçı Hakları
Beyannamesi