» Kurucu Kimdir?

AYTEN ZARA, PhD

Barış ve insan hakları savunucusu olan Ayten Zara, akademisyen ve klinik psikologdur. Uzmanlık ve doktorasını İngiltere’de yapmış, East Sussex’te Oasis Projesi’nde aile-içi ve cinsel şiddet mağdurları ve aileleriyle uzun yıllar çalışmıştır. 2000 yılında Türkiye’ye dönen Zara, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

 

2001-2004 yılları arasında eş zamanlı olarak Boğaziçi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak BÜREM Psikolojik Danışmanlık Merkezi Ekibine danışmanlık yapmıştır.

 

2012-2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve New York Columbia Üniversitesi İşbirliğiyle yürütülen Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programının İstanbul Direktörlüğünü yapmıştır. 2020 yılında bu programı yenileyerek kurucu başkanı olduğu World Human Relief Derneği’nin (www.worldhumanrelief.org) faaliyeti olarak geliştirmiştir. 

 

Türkiye’de Afrika ve Asya ülkelerinde dezavantajlı koşullara sahip, travmaya maruz kalmış göçmenler, çocuk ve ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmek, şiddet ve travmayı önlemek için Türkiye’de ve diğer ülkelerde okullar, sığınma evleri, sürdürülebilir hayat, tarım ve kaynak yaratma projeleri ile insani yardım çalışmaları yapar.

 

Ulaşılması zor dediğimiz travmaya maruz kalmış insanların daha iyi anlaşılması, desteklenmesi ve şiddetin önlenmesi için konuşmalar, danışmanlık ve projeler yapar. Anadolu Travma Sempozyumları, Açık Üniversite Konferansları, Ulusal Şiddet ve Travmayı Önleyici çalışma Kongreleri, şiddet ve travmayı önleme kampanyaları bu çalışmaların içindedir. 

 

2001 yılından beri öğrencileriyle ‘‘Şiddete Karşı Bilgi Projesi’’ ile Türkiye’nin farklı illerinde özellikle kırsal bölgelerde çocuk istismarını ve evliliklerini önleyici saha çalışmaları yapmaktadır. 

 

Türkiye’de bir ilk olan Birlikte Çocuk Cinsel İstismarını Önleyebiliriz #karanlığıarala #birşeysöyleyin Hareketi’nin (9-12 Ocak, 9-12 Nisan 2020) mimarı ve yöneticisidir. (www.birliktecinselistismarionleyebiliriz.org).

Bundan önce yine 2016 yılında ‘‘Evdeki Barıştan Dünyadaki Barışa Çocuğa Şiddete Dur De!’’ ve 2017 yılında ‘‘Çocuk Gelin Damat Olamaz!’’ Kampanyalarıyla çocuğa yönelik şiddeti önleme konusunda toplumsal bilinç ve vicdan oluşumuna katkı sağlamıştır. 

 

Dr. Zara, Türkiye'de afetler ve insan elinden çıkan kitlesel travmalar sonrası gönüllü birçok çalışma yapmıştır ve yapmaktadır. Marmara Depremi, Afyon Depremi, 2003 İngiliz Konsolosluğu, HSBC ve Sinagoglara yapılan bombalı saldırılar sonrası acil psikolojik yardımın yapılandırılıp uygulanmasına öncülük etmiştir.

 

2008 tarihinde Diyarbakır’da öğrenci dershanesine yapılan bombalı saldırı sonrası acil psikolojik yardımın yapılandırılıp uygulanmasına destek sağlamış, 2010 Mardin Bilge Köyü Katliamı mağdurlarına psikososyal destek veren ekipte yer almıştır.

 

Hak temelli birçok projeye akademik danışmanlık yapmış ve aktif olarak eğitmen ve uygulayıcı olarak yer almıştır. 

2015-2017 yıllarında Kültür Kenti Vakfı yürütücülüğünde, Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Esenler Belediyesi, Sosyal Market Vakfı ve Bernard van Leer Vakfı'nın desteğiyle  dezavantajlı bölgelerde yaşayan aileler için gerçekleştirilen "Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller" Projesi’nin danışmanlığını yapmış, eğitmen olarak çalışmıştır.

 

2012-2014 yıllarında Genç Hayat Vakfı ‘‘Gençler İş Başında’’ ve ‘‘Ben de Varım Projeleri’’nde akademik danışman olarak öğretmenlere ve öğrencilere toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetsiz iletişim eğitimleri içeriğinin oluşturulmasında ve ortaöğretim gençlerinin toplumsal duyarlılığını artıracak çalışmaların planlanmasında çalışmıştır. 

 

2011-2013 yıllarında Yöret, İsveç Büyükelçiliği ve MEB’in ‘‘Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa Projesi’nde eğitmen olarak farklı bölge okullarında çalışan danışman psikologlara çocuk ihmal ve istismarı konusunda eğitimler vermiştir.

 

2009-2012 yılları arasında cezaevlerinde tecavüz ve işkenceye maruz kalan çocukların (taş atan) sesi olan ‘‘Çocuklar İçin Adalet Platformunda’’ aktif görev alarak çocukların sesi olmuştur. 

 

2001–2004 yılları arasında Diyarbakır Yenişehir Belediyesine bağlı şiddete maruz kalan kadınlar ve çocukların psikolojik ve yasal destek almalarını hedefleyen ‘‘EPİDEM Psikolojik Destek/Eğitim Merkezi’’nin kurulmasında danışman ve eğitmen olarak görev almıştır. 

 

2010–2011 yılları arasında Van Kadınlar Derneği ‘‘Acil Psikolojik Yardım/Travma Müdahale Projesi’’nde danışmanlık yapmıştır. 

 

 

 

Dr. Zara'nın çocuk, aile ve toplumsal şiddet konularında birçok gazete/dergi yazıları ve röportajları vardır. Yaşadıkça Psikolojik Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları ve Kadınlar, Erkekler ve Çocuklar için Boşanma Terapisi kitaplarının yazarlığını yapmıştır.

Kalbi neresi için atıyorsa ülkesi orası olmuştur. 

Oğlu ile dünyanın birçok ülkesinde çalışıp yaşamaktadır. 

Teşvikiye Mh.

Ihlamur Nişantaşı Yolu Sk. No: 56/4

34365 Şişli İstanbul

  • RSS Besleme
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2015 Dünya İnsani Dayanışma Derneği (DidDer / WHR)