Köy Okulları Yapımı/ Çocuk İstismarı ve Evliliklerini Önleme

Anadolu kırsalında çocuk istismarları ve evliliklerinin önlenmesi amacıyla yöre halkına ve
çocuklara eğitimler veriyor, köy okulları yaparak eğitime ulaşımı sağlıyoruz. Erken yaş
evliliklerinin, çocuğa yönelik şiddet olgularının altında yatan sebeplerin ortadan kalkması için
kalkınma /gelir yaratma projelerinin yanı sıra, yöre halkının toplumsal cinsiyete dayalı
algısına, çatışma çözmeye ve okuma yazma öğrenmeye yönelik çalışmalar başarılı sonuçlar
almamız sağlamaktadır.