Biz

Hakkımızda

World Human Relief (WHR) diğer adıyla Dünya İnsani Dayanışma Derneği yoksulluk, hastalık, açlık, savaş ve felaket durumlarında insanların ihtiyaçlarını karşılamak, acılarını azaltmak; yoksul bölgelerde eğitim ve hayat koşullarını iyileştirici ve travmaları önleyici çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kurumudur.

 

Sevgi dolu, barışçıl ve her daim umutları olan bir insanlık yaratma amacıyla din, dil, ırk, cinsiyet, sınıf ve politik görüş ayırt etmeksizin eşitlik ilkesiyle çalışıyoruz.